Pro Rautatie edistää raideliikennettä ja sen käyttöä.


RAIDELIIKENNE LUO MAANKÄYTTÖÄ

Pro Rautatie ry ja MAL-verkosto järjestivät 29.11 Tampereella Pro Rautaien 20-vuotisjuhlaseminaarin ”Raideliikenne luo maankäyttöä. Raideliikenteen merkitys keskusten välisenä yhdistäjänä ja seudullisena runkoyhteytenä on kasvanut. Se avaa maankäytön uusia mahdollisuuksia ja kaavoituksen keskittyessä ratojen vaikutusalueelle avautuu rakentamiselle mahdollisuuksia tuottaa asumisen ja yri-tystoiminnan tiloja. Toteutuvat raideliikenneyhteydet lisäävät myös lähialueen kiinteistöjen arvoa, joka voisi avata uusia mahdollisuuksia raideliikenteen kehit-tämisen rahoitukselle. Nyt on oikea aika kehittää raideliieknnettä.
Tampereen kaupungin tervehdyksessä apulaispormestari Aleksi Jäntti kertoi miten rai-deliikenne mahdollistaa Tampereella tehokkaan maankäytön ja ohjaa myös kaupungin kasvun suuntaa tulevaisuudessa. Asemakeskuksen ja asemanseudun kehittyminen luo liikenteen keskuksen, joka yhdistää eri liikennemuodot – juna, lentorata, raitiotie, bussit, kaupunkipyörät jne...
Allianssimallilla toteutettavan raitiotien 1. vaihe Hervanta – Pyynikintori valmistuu 2021. Lentävänniemeen johtavan 2. vaiheen rakentamispäätös tehtäneen tämän val-tuustokauden aikana. Se tukee myös Lielahden alueen kehittämistä (Hiedanranta). Raitiotien 3. vaihe on vielä auki. Se avaa yhteyden Pirkkalaan, Kangasalle tai Ylöjär-velle. Suunta ratkaistaan jatkoselvityksissä.
Valtion MAL-työssä liikenteen päästöjen vähentäminen 50 %:lla vuoteen 2030 men-nessä on keskeinen tavoite. Raideliikenteen kehittäminen on yksi merkittävistä kei-noista. Lakimuutoksen ansiosta liikenne- ja viestintäministeriön ohella myös maakun-nat voivat tulevaisuudessa kilpailuttaa ja ostaa raideliikennettä. Maantielakiluonnos si-sältää myös pitkäjänteisen 10 – 12 v liikennejärjestelmäsuunnittelun aloittamisen. Myös pääyhteydet kattavaa runkoverkkopäätöstä valmistellaan parhaillaan ministeriös-sä.

Olemassa olevista liikenneverkoista pyritään saamaan kaikki mahdollinen irti. Suunnit-telulla ja sopimuksilla pyritään edistämään tätä. MAL-sopimukset kuntien kanssa lin-jaavat ja yhdistävät myös valtion osapuolten toimintaa. Yhteisten tavoitteiden pohjalta MAL-sopimuksissa kirjataan konkreettiset lähivuosien toimenpiteet.
Raideliikenne keskittää maankäyttöä ja avaa mahdollisuudet vahvojen keskusten ke-hittymiselle. Suomen kasvukäytävä – Helsinki – Hämeenlinna – Tampere – Seinäjoki tukeutuu vahvasti raideliikenteeseen. Kasvukäytävä on rakenteellinen perusta maa-kuntien keskusseutujen kehittyminen edellyttää junaliikenteen kehittämistä. Maakun-nat käytävän varrella ovat erilaisia ja niiden ratkaisut maankäytön osalta perustuvat omiin tarpeisiin ja kasvumahdollisuuksiin.
Konkreettiset esimerkit Tampereen, Lempäälän, Seinäjoen ja Mänttä-Vilppulan ase-makeskusten ja asemanseutujen kehittämisestä osoittavat miten vahvasti raideliikenne vaikuttaa kaupunkien kehittymiseen. Rakentajien näkökulmasta raideliikenteen kehit-tyminen tuo mukanaan paranevan tonttitarjonnan ja mahdollisuuden kohtuuhintaiseen asumiseen ja yritysten tilakehitykseen.Rautatieliikenne on turvallista:
Saksalaisten viimeisten tutkimusten mukaan kuolemanriski on 63 kertaa ja loukkaantumisriski 96 suurempi autolla kuin junalla liikuttaessa.

Rautatieliikenne on ilmastoystävällistä ja energiatehokasta:
Energiankulutus matkustaja- ja tonnikilometria kohden on merkittävästi pienempi kuin tieleiikenteessä. Tarvittavan sähköenergian tuotannossa voidaan käyttää kestäviä energiaratkaisuja. Se on ainoa liikennemuoto, jonka CO2-kokonaispäästöt ovat vähentyneet viime vuosina koko Euroopan puitteissa.


JÄSENEKSI - PÄÄSET MUKAAN VAIKUTTAMAAN TOIMINTAAN JA NAUTTIMAAN JÄSENEDUISTA MM VAIKUTTAMNISMAHDOLLISUUS RAUTATIEASIOIHIN, EDULLISIA SEMINAAREJA, OPINTOMATKOJA ). KATSO LISÄÄ KOHDASTA JÄSENYYS!!!!!
Linkit


Tiedostot


Nimi Koko
Pro Rautatie_Mistä rahat raiteisiin - vaalikeskustelun tiedote.pdf 1.9 Mt
- Mistä rahat raiteisiin - tiedote 18.3.2015
EUn liikennepolitiikka haastaa Suomen kasvuun.pdf 1.9 Mt
- Miten kasvuun EU:n tuella - PRo Rautatien hallituksen puheenjohtajan kannanotto 31.12.2014


päivitetty viimeksi 9.1.2017

Vuoden 2018 rautatiekunta julkistetaan Rata 2018 -tapahtuman iltatilaisuudessa Turussa 23.1.2018.


Vuoden 2016 rautatiekunta on Vantaa - julkistettiin Rata 2016 päivillä.

Vuoden 2014 rautatiekunta on Kouvola. Vuoden 2014 rautatiekunta julkistettiin 21.1.2014 Turussa RATA 2014 -päivillä.

Pro Rautatie nimesi vuoden 2012 rautatiekunnaksi 12.8.2012 Hyvinkäällä Suomen rautatiemuseossa järjestetyssä rautateiden 150-vuotisjuhlan yhteydessä Tampereen.